Photographs

016-0472.JPG
Key Words
nagasaki harbor
City, Country
Nagasaki, Japan
Photographer
J. C. Raulston
Collection
J. C. Raulston's Slide Collection
Image Name
016-0472.JPG
Image ID
37555