Trigonotis omeiensis

There are three photographs of Trigonotis omeiensis in the JCRA's photograph collection.

Trigonotis omeiensis

Trigonotis omeiensis

Trigonotis omeiensis