Setaria palmifolia

There are three photographs of Setaria palmifolia in the JC Raulston Arboretum's photograph collection.

Setaria palmifolia

Setaria palmifolia

Setaria palmifolia