Deutzia 'Ncdx2'

Yuki Cherry Blossom pink dwarf deutzia

There are four photographs of Deutzia 'Ncdx2' in the JCRA's photograph collection.

Deutzia 'Ncdx2' - Yuki Cherry Blossom pink dwarf deutzia

Deutzia 'Ncdx2' - Yuki Cherry Blossom pink dwarf deutzia

Deutzia 'Ncdx2' - Yuki Cherry Blossom pink dwarf deutzia

Deutzia 'Ncdx2' - Yuki Cherry Blossom pink dwarf deutzia