Parathelypteris beddomei 'Korean Traveler'

There are two photographs of Parathelypteris beddomei 'Korean Traveler' in the JCRA's photograph collection.

Parathelypteris beddomei 'Korean Traveler'

Parathelypteris beddomei 'Korean Traveler'