Dahlia imperialis (double white)

tree dahlia

There are five photographs of Dahlia imperialis (double white) in the JCRA's photograph collection.

Dahlia imperialis (double white) - tree dahlia

Dahlia imperialis (double white) - tree dahlia

Dahlia imperialis (double white) - tree dahlia

Dahlia imperialis (double white) - tree dahlia

Dahlia imperialis (double white) - tree dahlia