Begonia ×taipeiensis

Taipei hybrid begonia

There are seven photographs of Begonia ×taipeiensis in the JCRA's photograph collection.

Begonia ×taipeiensis - Taipei hybrid begonia

Begonia ×taipeiensis - Taipei hybrid begonia

Begonia ×taipeiensis - Taipei hybrid begonia

Begonia ×taipeiensis - Taipei hybrid begonia

Begonia ×taipeiensis - Taipei hybrid begonia

Begonia ×taipeiensis - Taipei hybrid begonia

Begonia ×taipeiensis - Taipei hybrid begonia