Weigela 'Bokrashine'

Shining Sensation purple leaf flowering weigela

There are 11 photographs of Weigela 'Bokrashine' in the JCRA's photograph collection.

Weigela 'Bokrashine' - Shining Sensation purple leaf flowering weigela

Weigela 'Bokrashine' - Shining Sensation purple leaf flowering weigela

Weigela 'Bokrashine' - Shining Sensation purple leaf flowering weigela

Weigela 'Bokrashine' - Shining Sensation purple leaf flowering weigela

Weigela 'Bokrashine' - Shining Sensation purple leaf flowering weigela

Weigela 'Bokrashine' - Shining Sensation purple leaf flowering weigela

Weigela 'Bokrashine' - Shining Sensation purple leaf flowering weigela

Weigela 'Bokrashine' - Shining Sensation purple leaf flowering weigela

Weigela 'Bokrashine' - Shining Sensation purple leaf flowering weigela

Weigela 'Bokrashine' - Shining Sensation purple leaf flowering weigela

Weigela 'Bokrashine' - Shining Sensation purple leaf flowering weigela