Abelia parvifolia 'Saxon Gold'

golden glossy abelia

There are seven photographs of Abelia parvifolia 'Saxon Gold' in the JCRA's photograph collection.

Abelia parvifolia 'Saxon Gold' - golden glossy abelia
Abelia parvifolia 'Saxon Gold' - golden glossy abelia
Abelia parvifolia 'Saxon Gold' - golden glossy abelia
Abelia parvifolia 'Saxon Gold' - golden glossy abelia
Abelia parvifolia 'Saxon Gold' - golden glossy abelia
Abelia parvifolia 'Saxon Gold' - golden glossy abelia
Abelia parvifolia 'Saxon Gold' - golden glossy abelia