Iris monnieri

iris of Rhodes

There are four photographs of Iris monnieri in the JCRA's photograph collection.

Iris monnieri - iris of Rhodes

Iris monnieri - iris of Rhodes

Iris monnieri - iris of Rhodes

Iris monnieri - iris of Rhodes