Forsythia ×intermedia 'Courdijau'

Golden Peep dwarf border forsythia

There are five photographs of Forsythia ×intermedia 'Courdijau' in the JCRA's photograph collection.

Forsythia ×intermedia 'Courdijau' - Golden Peep dwarf border forsythia

Forsythia ×intermedia 'Courdijau' - Golden Peep dwarf border forsythia

Forsythia ×intermedia 'Courdijau' - Golden Peep dwarf border forsythia

Forsythia ×intermedia 'Courdijau' - Golden Peep dwarf border forsythia

Forsythia ×intermedia 'Courdijau' - Golden Peep dwarf border forsythia