Deutzia parviflora

deutzia

There are two photographs of Deutzia parviflora in the JCRA's photograph collection.

Deutzia parviflora - deutzia

Deutzia parviflora - deutzia