Deutzia rubens

white deutzia

There are 14 photographs of Deutzia rubens in the JCRA's photograph collection.

Deutzia rubens - white deutzia

Deutzia rubens - white deutzia

Deutzia rubens - white deutzia

Deutzia rubens - white deutzia

Deutzia rubens - white deutzia

Deutzia rubens - white deutzia

Deutzia rubens - white deutzia

Deutzia rubens - white deutzia

Deutzia rubens - white deutzia

Deutzia rubens - white deutzia

Deutzia rubens - white deutzia

Deutzia rubens - white deutzia

Deutzia rubens - white deutzia

Deutzia rubens - white deutzia