Hemiboea subacaulis var. jiangxiensis 'Jiangxi Bells'

false sinningia

There are three photographs of Hemiboea subacaulis var. jiangxiensis 'Jiangxi Bells' in the JCRA's photograph collection.

Hemiboea subacaulis var. jiangxiensis 'Jiangxi Bells' - false sinningia

Hemiboea subacaulis var. jiangxiensis 'Jiangxi Bells' - false sinningia

Hemiboea subacaulis var. jiangxiensis 'Jiangxi Bells' - false sinningia