Lysimachia lanceolata

There are three photographs of Lysimachia lanceolata in the JCRA's photograph collection.

Lysimachia lanceolata

Lysimachia lanceolata

Lysimachia lanceolata