Photographs of Cynanchum ascyrifolium

There are nine photographs of Cynanchum ascyrifolium in the JC Raulston Arboretum's photograph collection.

Cynanchum ascyrifolium

Cynanchum ascyrifolium

Cynanchum ascyrifolium

Cynanchum ascyrifolium

Cynanchum ascyrifolium

Cynanchum ascyrifolium

Cynanchum ascyrifolium

Cynanchum ascyrifolium

Cynanchum ascyrifolium