Camellia 'Ashton's Pink'

Ackerman hybrid camellia

There are five photographs of Camellia 'Ashton's Pink' in the JCRA's photograph collection.

Camellia 'Ashton's Pink' - Ackerman hybrid camellia

Camellia 'Ashton's Pink' - Ackerman hybrid camellia

Camellia 'Ashton's Pink' - Ackerman hybrid camellia

Camellia 'Ashton's Pink' - Ackerman hybrid camellia

Camellia 'Ashton's Pink' - Ackerman hybrid camellia