Dianthus pygmaeus

There are three photographs of Dianthus pygmaeus in the JCRA's photograph collection.

Dianthus pygmaeus

Dianthus pygmaeus

Dianthus pygmaeus