Mirabilis jalapa 'Baywatch'

four o'clock

There are six photographs of Mirabilis jalapa 'Baywatch' in the JCRA's photograph collection.

Mirabilis jalapa 'Baywatch' - four o'clock

Mirabilis jalapa 'Baywatch' - four o'clock

Mirabilis jalapa 'Baywatch' - four o'clock

Mirabilis jalapa 'Baywatch' - four o'clock

Mirabilis jalapa 'Baywatch' - four o'clock

Mirabilis jalapa 'Baywatch' - four o'clock