Baptisia perfoliata × B. tinctoria

There are four photographs of Baptisia perfoliata × B. tinctoria in the JCRA's photograph collection.

Baptisia perfoliata × B. tinctoria

Baptisia perfoliata × B. tinctoria

Baptisia perfoliata × B. tinctoria

Baptisia perfoliata × B. tinctoria