Sabal etonia

scrub palmetto

There are four photographs of Sabal etonia in the JCRA's photograph collection.

Sabal etonia - scrub palmetto

Sabal etonia - scrub palmetto

Sabal etonia - scrub palmetto

Sabal etonia - scrub palmetto