Abelia parvifolia

Schumann abelia

There are eight photographs of Abelia parvifolia in the JCRA's photograph collection.

Abelia parvifolia - Schumann abelia

Abelia parvifolia - Schumann abelia

Abelia parvifolia - Schumann abelia

Abelia parvifolia - Schumann abelia

Abelia parvifolia - Schumann abelia

Abelia parvifolia - Schumann abelia

Abelia parvifolia - Schumann abelia

Abelia parvifolia - Schumann abelia