Photographs of Tamarix ramosissima 'Rubra'

tamarisk

There are three photographs of Tamarix ramosissima 'Rubra' in the JC Raulston Arboretum's photograph collection.

Tamarix ramosissima 'Rubra' - tamarisk

Tamarix ramosissima 'Rubra' - tamarisk

Tamarix ramosissima 'Rubra' - tamarisk