Magnolia ×foggii 'Picotee'

hybrid magnolia

There are six photographs of Magnolia ×foggii 'Picotee' in the JCRA's photograph collection.

Magnolia ×foggii 'Picotee' - hybrid magnolia

Magnolia ×foggii 'Picotee' - hybrid magnolia

Magnolia ×foggii 'Picotee' - hybrid magnolia

Magnolia ×foggii 'Picotee' - hybrid magnolia

Magnolia ×foggii 'Picotee' - hybrid magnolia

Magnolia ×foggii 'Picotee' - hybrid magnolia