Eleutherococcus nodiflorus

There are four photographs of Eleutherococcus nodiflorus in the JCRA's photograph collection.

Eleutherococcus nodiflorus

Eleutherococcus nodiflorus

Eleutherococcus nodiflorus

Eleutherococcus nodiflorus