Acer palmatum 'Nishiki Momiji'

green-leaf Japanese maple

There are 12 photographs of Acer palmatum 'Nishiki Momiji' in the JCRA's photograph collection.

Acer palmatum 'Nishiki Momiji' - green-leaf Japanese maple

Acer palmatum 'Nishiki Momiji' - green-leaf Japanese maple

Acer palmatum 'Nishiki Momiji' - green-leaf Japanese maple

Acer palmatum 'Nishiki Momiji' - green-leaf Japanese maple

Acer palmatum 'Nishiki Momiji' - green-leaf Japanese maple

Acer palmatum 'Nishiki Momiji' - green-leaf Japanese maple

Acer palmatum 'Nishiki Momiji' - green-leaf Japanese maple

Acer palmatum 'Nishiki Momiji' - green-leaf Japanese maple

Acer palmatum 'Nishiki Momiji' - green-leaf Japanese maple

Acer palmatum 'Nishiki Momiji' - green-leaf Japanese maple

Acer palmatum 'Nishiki Momiji' - green-leaf Japanese maple

Acer palmatum 'Nishiki Momiji' - green-leaf Japanese maple