Abelia ×grandiflora 'Francis Mason'

glossy abelia

There are four photographs of Abelia ×grandiflora 'Francis Mason' in the JCRA's photograph collection.

Abelia ×grandiflora 'Francis Mason' - glossy abelia
Abelia ×grandiflora 'Francis Mason' - glossy abelia
Abelia ×grandiflora 'Francis Mason' - glossy abelia
Abelia ×grandiflora 'Francis Mason' - glossy abelia